BEST – Mostar

Historija:

Tehnički klub Univerziteta “Džemal Bijedić”- BEST Mostar kao ovakva organizacija postoji od 2012. godine i jedna je od 96 lokalnih grupa europskih studenata tehnologije -Board of European Students of Technology (BEST).

Par studenata Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru sa tadašnjim Rektorom Univerziteta i Predsjednikom Unije studenata su odlučili oformiti organizaciju koja će biti više europski okrenuta te je njihovim uslovima najbolje odgovarala gore spomenuta organizacija nakon čega su i napisali aplikaciju i željnjo isčekivali odgovor BEST-a.

Njihova aplikacija je prihvaćena i nakon dugog rada i zadovoljavanja određenih kriterija BEST-a, Bosna i Hercegovina je dobila prvu punopravnu lokalnu BEST grupu u Mostaru ( LBG Mostar ) 2013.-te.

 

O organizaciji:

BEST Mostar je apolitička, neprofitna, nevladina organizacija studenata tehnike i tehnologije koja djeluje na Univerzitetu “Džemal Bijedić” u Mostaru.

Najbolju definiciju naše organizacije možete dobiti kroz našu viziju i misiju a to su:
“Empowering Diversity” (osnažite različitosti) i “Developing students” (razvijanje studenata).

Idealno stanje u svijetu -osnažite različitosti- je ono čemu mi težimo. BEST Mostar pomaže studentima da dosegnu internacionalni mindset, da bolje razumiju kulture i društva i da razviju sposobnosti da rade u okruženju sa ljudima iz različitih kulturnih okruženja.

Svemu ovome težimo kroz razvijanje studenata. BEST stvara prilike za lična unaprijeđenja studenata i pomaže im da dosegnu svoj puni potencijal.