Enes Alešević
Predsjednik

Fakultet informacijskih tehnologija
enes.alesevic@best.eu.org
+387(0)62/429-215

Šejla Čajdin
Kordinator za odnose sa kompanijama / Blagajnik

Fakultet informacijskih tehnologija
sejla.cajdin@best.eu.org
+387(0)61/397-634

Anesa Ćišić
Sekretarica

Fakultet informacijskih tehnologija
anesa.cisic@best.eu.org
+387(0)61/071-817

Andera Šišljagić
Koordinator za odnose s javnošću

Fakultet informacijskih tehnologija
andrea.sisljagic@best.eu.org
+387(0)63/725-573

Nezir Isanović
Koordinator za ljudske resurse

Fakultet informacijskih tehnologija
nezir.isanovic@best.eu.org
+387(0)62/276-320

Mirza Krzić
IT Koordinator

Fakultet informacijskih tehnologija
mirza.krzic@best.eu.org
+387(0)61/070-738